Plattform                                                    
Home

Under 2006 drev
Mikroinvest projektet ”Nyskapande Plattform”.
Projektet finansierades av EU Mål 3 ochsyftet har varit att utveckla nya
affärsideer inom det naturvetenskapliga området.

Mikroinvest arbetar för att göra denna plattform permanent. Med plattformen som bas slipper du byråkrati och kan koncentrera dig på att utveckla en verksamhet, företaget finns redan.

 
Mikroinvest erbjuder dig:
- Administration genom ett befintligt företag
- Kontakter
- Stöd och råd under utvecklingen
Är du naturvetare och har en idé om att starta företag så
tveka inte att kontakta oss !

Anmälan                                            Projektbeskrivning