Projektbeskrivning

Mikroinvest Sverige driver under 2006 ett projekt med syfte att skapa arbetstillfällen och utveckla nya affärsidéer med Mikroinvest som plattform. Projektet har stöd av EU.

Projektet riktar sig till biologer och naturvetare under utbildning eller som
är arbetslösa.
Inom ramen för projektet har vi möjlighet att ta emot biologer/naturvetare
som vill utveckla affärsdrivande verksamheter. Målet är att vid projektslut hösten 2006 ha tre nya verksamheter igång inom ramen för Mikroinvest.
Vi har möjlighet att ta emot totalt 12 deltagare under projektet.

Deltagarna får genom medverkan i projektet:
• Individuellt stöd av affärsutvecklare att utveckla affärsidén
• Hjälp att ordna praktikplats under uppbyggnadsskedet
• Administration och bokföring sköts av Mikroinvest
• Hemsidesutrymme
• Baspaket med telefonbevakning, fax, boxadress
• Möjlighet till timanställning i befintliga verksamheter

I slutet av projektet kommer de tre nya verksamheter att väljas ut som har bäst potential att utvecklas. Dessa kommer att få stöd med att söka finansiering mm för att kunna utvecklas till egna affärsområden.

Deltagare som anmäler sig till projektet bör ha:
• Biologisk eller naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå
• Vilja att driva egna projekt
• Rimligt stabil social situation

Idag finns följande verksamheter inom ramen för Mikroinvest:
Bygg och Miljö

Med vänlig hälsning
Lars Lagergren, projektledare

< < Tillbaka