Mikroinvest

Mikroinvest Sverige - ”Vi utvecklar nya företag”

Mikroinvest fungerar som en plattform från vilken affärsideer och
affärsverksamheter kan utvecklas. Genom det stöd som Mikroinvest
erbjuder kan fokus i arbetet koncentreras på verksamhetsutveckling.

Verksamheter som drivs genom Mikroinvest idag är:


Plattform för nyföretagande
Bygg & miljö
Biometri Ekoanalys


Kontakta oss